Preloader
查詢IG: @10ha10ha_hk

樓上樓下

樓上樓下:樓盤推介 - 馬來西亞吉隆坡篇

香港樓價係咁升,越來越難買! 自住又好,投資又好,真係無乜樓買得落手。 今次Yumi推介既樓盤都係位於馬來西亞吉隆坡。 不如睇下Yumi點講啦~

樓上樓下:樓盤推介 - 泰國篇

香港樓價係咁升,越來越難買! 自住又好,投資又好,真係無乜樓買得落手。 今次Yumi推介既樓盤都係位於泰國曼谷及查瓦塔娜。 不如睇下Yumi點講啦~

樓上樓下:樓盤推介 - 馬來西亞篇(第二集)

香港樓價係咁升,越來越難買! 自住又好,投資又好,真係無乜樓買得落手。 今次Yumi推介既樓盤都係位於馬來西亞吉隆坡核心地段。 不如睇下Yumi點講啦~